Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staan drie kernbegrippen centraal: People, Planet en Profit (Triple P). De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze drie waarden en op alle drie de vlakken waarde te creëren. Dat doen wij als bedrijf op de volgende manieren?

  • Bij People gaat het om het welzijn van de medewerkers in ons bedrijf, maar ook van de maatschappij als geheel. Denk daarbij aan diversiteit in personeel, gedragscode, werkoverleg, bedrijfshulpverlening en aandacht voor veilig werken.

  • Planet betekent dat de bedrijfsactiviteiten binnen ecologische randvoorwaarden plaatsvinden. Er wordt bijvoorbeeld op energieverbruik gelet. Op het dak van onze koel-vrieshuizen liggen zonnepanelen voor eigen energieverbruik. Verder wordt gewerkt met elektrische heftrucks, zijn wij IFS gecertificeerd en is ons uitgangspunt de bedrijfsprocessen zo zuinig en efficiënt mogelijk in te richten. 

  • Profit kijkt niet alleen naar de financiële prestaties van het bedrijf zelf, maar ook naar de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Hierbij kun je denken aan werkgelegenheid, uitbesteding van werk, sponsoring en het organiseren van open dagen

MVO is geen einddoel, maar een proces. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd in alle bedrijfsprocessen en bij iedere beslissing wordt een afweging gemaakt tussen de belangen van alle verschillende stakeholders.

Certificaten

Copyright © Groenvries 2020 - Gerealiseerd door ACF Bentveld Webs & Apps