Kwaliteit

Om de voedselveiligheid te garanderen is in 2002 een kwaliteitssysteem (HACCP) opgezet dat de risico's ten aanzien van de productveiligheid beheerst. Vervolgens ontstond bij de klant de behoefte aan een modernere versie van dit kwaliteitssysteem, in de vorm van IFS Logistics.

In 2014 heeft GROENVRIES de IFS Logistics certificering behaald om de voedselveiligheid voor haar klanten nog verder te kunnen garanderen. IFS Logistics is een internationale standaard die als doel heeft om het gat tussen productie en klant kleiner te maken en de kwaliteits- en veiligheidsprocessen binnen de hele toeleverketen transparant en meetbaar te maken. Hierbij kun je o.a. denken aan transport, opslag, distributie, overslag en laden en lossen.

Het certificaat voor IFS Logistics toont aan dat GROENVRIES in staat is voedelveiligheidrisico's te beheersen en helpt bij het nakomen van de wettelijke verplichtingen en het beschermen van de consument. Deze standaard maakt kwaliteits- en veiligheidsprocessen transparant en meetbaar, zodat GROENVRIES goed zicht krijgt op haar inspanningen op het gebied van voedselveiligheid.

Werknemers worden getraind in o.a. het werken met de HACCP-en IFS-normen op basis van werkinstructies en -procedures, bedrijfshulpverlening en het omgaan en veilig werken met de heftruck.

Certificaten

Copyright © Groenvries 2020 - Gerealiseerd door NUGTR